Të gjithë e keni këtë lule në shtëpi, por a e dini rrezikun që vjen prej saj? Largojeni sa më parë (VIDEO)

Nëse disa lule janë “oksigjen” dhe kanë aftësinë të purifikojë ajrin, disa lule të tjera janë toksike për ne ! Kontakti me gjethet e luleve që do të përmendim ne kete video mund te na shkakotjne alergji.

Ndaj para se te mendoni te mbani lule ne shtepi, duhet te dini te gjitha informacionet rreth tyre dhe pasojat qe mund te keni prej luleve. Zgjidhni lulet me te mira duke ndjekur kete video.

If some flowers are “oxygen” and have the ability to purify the air, some other flowers are toxic to us! Contact with the leaves of the flowers that we will mention in this video can cause us allergies.

So before you consider keeping flowers at home, you need to know all the information about them and the consequences that can have from flowers. Choose the best flowers by watching this video.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *