Vetëm 2 grushta në muaj nga ky frut dhe shpëtoni një herë e mirë nga ky problem.. (VIDEO)

Së pari, në vetëm dy orë, konsumi i boronicave zgjeronte me 2 përqind fuqine tuaj. Të gjitha frutat e pyllit janë shumë të pasura me antioksidantë dhe anthocianinë, por boronicat kanë nivelin më të lartë të kësaj substance në krahasim me frutat e tjera.

Kjo e bën boronicën një aleate të njerëzve që duhet ta konsumojne vazhdimisht, ne menyre qe te marrin te gjitha benefitet e saj.

First, in just two hours, consuming blueberries expanded your strength by 2 percent. All forest fruits are very rich in antioxidants and anthocyanins, but blueberries have the highest level of this substance compared to other fruits.

This makes cranberry an ally of people who need to consume it constantly, in order to get all its benefits.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *