Krimbi i mollës, si të luftohet- bujqesiamoderne.com

Krimbi i mollës (Carpocapsa pomonella)

Është nga dëmtuesit më të rrezikshëm të mollës. Insekti i rritur ka një njollë karakteristike rrethore me ngjyrë të mbyllët në pjesën e parë të krahëve të përparmë e cila është e rrethuar me dy vija ngjyrë ari. Vezët femra i depoziton në gjethe, fruta dhe në vend degëzime të pemës. Prek mollën, kajsinë, dardhën, pjeshkë, kumbullën etj. Zhvillon 2 gjenerata brenda vitit. Në fillim të majit dalin fluturat dhe menjëherë fillojnë me depozitimin e vezëve. Gjenerata e dytë paraqitet në mes të korrikut vemjet kërkojnë frytin ku edhe futen në brendi.

Factsheet - Cydia pomonella

Dëmet i shkaktojnë larvat të cilat futen në brendi të frutit dhe ushqehen me brendinë e tij si dhe me farat e mollës. Përveç dëmeve duke ushqyer ajo frutat i ndotë edhe me jashtëqitje duke ulur kualitetin e tyre.

Masat e luftimit

Nga masat agroteknike me rëndësi të veçantë janë krasitja e degëve të thata dhe pastrimi i trungjeve dhe degëve nga lëkura e vjetër qysh në pranverë, mbledhja dhe zhdukja e frutave të rënë të tokë, vendosja e brezave nga kashta rreth trupave të mollës në fund tëverës dhe heqja e tyre gjatë dimrit për të shkatërruar vemjet të cilat gjinden aty etj.

Nga masat kimike rekomandohet spërkatja dimërore me preparatet: Kreozan, Galmin, Galpar, Frutapon etj. Luftohen vemjet menjëherë pas çeljes së tyre dhe para depërtimit në brendi të frutit me preparate: Sistemin, Ultracid, Lebaycid, Basudin, Sumition, Zolone, etj.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *