12 rregullat e arta për të arritur prodhim cilësor të qumështit- bujqesiamoderne.com

 1. Pastro dhe dezinfekto duart para mjeljes. Mos mjel me duar të lagura (nëse bëhet me duar). Frigoriferi i qumështit dhe pajisjet e mjeljes duhet të jenë të pastra.
 2. Pastro gjinjtë dhe thimthat para mjeljes, dhe dezinfekto ato me jod. Thaji me leckë të thatë ose me shami.
 1. Mjelja e parë duhet të bëhet për secilin thimth në një enë të vogël. Mos derdh qumësht në tokë apo në shtratin e kashtës të lopës. Pastaj, aktivizo pajisjet e mjeljes ose vazhdo mjeljen me dorë.
 1. Rregullo pajisjet e mjeljes siç duhet, dhe kontrollo nëse kupat e mjeljes janë vendosur siç duhet në thimth; gjithmonë kontrollo që thimthi të jetë mjelur plotësisht; pas mjeljes, sigurohu që të gjitha kupat e mjeljes janë hequr në të njëjtën kohë nga të gjitha thimthat.
 2. Pas mjeljes, secili thimth duhet të trajtohet me solucion dezinfektues nga jodi.
 • Mjel lopët më të reja dhe më të shëndosha më së pari; lopët të cilat kanë mastitë, lopët të cilat kanë qenë të sëmura/janë shëruar, dhe lopët qumështi i të cilave nuk shitet duhet të mjelen në fund;
 • Filtro qumështin përmes leckës së pambukut me fleta të shumta ose një copë metali i shpuar me vrima të vogla;
 • Qumështi duhet të jetë i ftohtë (në një orë duhet të arrij 4.4ºC).
 1. Menjëherë pas mjeljes, laj të gjitha pajisjet, bidonët dhe pajisjet e drenazhës të cilat janë përdorur gjatë procesit të mjeljes. Pajisjet duhet të pastrohen me ujë të ngrohtë, pastaj duhet përdorur solucion/sodë alkali në 60-70 C (sipas udhëzimeve të prodhuesit). Në fund, të gjitha pajisjet duhet të lahen me zorrë me ujë të ftohtë, dmth mos përdor sfungjer.

(Vë re nevojitet vëmendje e posaqme për pastrimin rutinor/të përgjithshëm të aparateve të mjeljes, përfshirë çmontimin dhe montimin e pjesëve dhe servisin).

 1. Pajisjet e pastruara duhet të thahen në vend të pastër jashtë grazhdit. Bidonët dhe pajisjet e ngjashme duhet të kthehen kokëposhtë.
 2. Kontrzllo një her në muaj nëse lopët kane mastitë, duke përdorur testin mastit të Kalifornisë
 1. Pulsi i lopës duhet të kontollohet periodikisht (normalisht duhet të jetë 50-60 herë në minutë). Fuqia e vakumit në kupat e mjeljes në thimth duhet po ashtu të kontrollohen (zakonisht 48-50 bar presioni i ajrit).
 1. Nevojitet të kontrollohen periodikisht elementet e pajisjeve të mjeljes për të parë nëse ka çarje ose deformime. Elementi i gomës i filxhanit të thimthit zakonisht ndërrohet pas çdo 2,500 mjeljeve, ose çdo gjashtë muaj.
 2. Mos shit qumështin e lopëve që janë duke u trajtuar me antibiotikë, meqë cilësia e qumështit është e rrezikshme për shëndetin e konsumatorit.
 3. Mos shit qumështin ose 15 ditë para ose 8 ditë pas pjelljes.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *