Flakërimi i misrit për prodhim organik (VIDEO)

Shiko i si bëhet luftimi i barojave të këqija te prodhimtaria organike e misrit

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *