Raca e lopëve të kuqe Gjermane “Angler” (VIDEO)

Që prej 140 vjetësh është kujdesur për programin e shumimit të racës Angler në Schleswig Holstein. Në të gjitha ato vite, raca Angler mund të përmirësojë tiparet e performancës dhe tipit të racave të kuqe në shumë vende të ndryshme. Për shkak të zakoneve të tanishme të ushqimit dhe kuotës së qumështit, qëllimi i administrimit të mbarështimit është të rrisë rendimentin e qumështit pa zvogëluar rendimentin e proteinave.

Pranë përbërësve befasues të qumështit, raca Angler është gjithashtu e famshme për fitimin e saj shumë të lartë neto, prematuritetin e saj dhe pjelljet e lehta, këmbët dhe këmbët e shkëlqyera me kthetra të zeza dhe humbjet e vogla të viçit. Pas disa vitesh përdorimi të gjenetikës më të mirë të Red Holstein në programin e mbarështimit Angler, po bëhet konsolidimi me qëllim të zvogëlimit të sasisë së gjakut të Red Holstein në popullatë.

Pranë siresave të provuara të racës Angler, siresat e Kuqes Suedeze (SRB) dhe Danish Red (RDM) përdoren për mbarështim. Sidoqoftë, zgjedhja e të gjitha digave dhe sires vë theksin për të ruajtur përparësitë e forta natyrore dhe përparimin e shumimit të racës Angler.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *