Kultivimi në fusha me formë rrethore (VIDEO)

Shikoni këtë video mahnitëse se si bëhet punimi i tokes në formë rrethore në vende me munges uji

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *