Do të mbeteni pa fjalë nga ajo qe ndodhe nese luleve i hidhni ujin e vezëve të ziera (VIDEO)

Kur i zieni vezët në të ardhmen, mos e derdhni ujin në të cilin i keni zier! Arsyeja pse po ju themi mos ta bëni këtë është sepse ju mund ta përdorni atë ujë. Ky ujë mund të përdoret as më pak dhe as më shumë sesa për bimët tuaja. Duke ujitur lulet me ujin e vezeve ju do ti ndihmoni ato te rriten me mire dhe te jene me te bukura. Ndaj mos e hidhni me ujin e vezeve te ziera.

When boiling eggs in the future, do not pour the water in which you boiled them! The reason we are telling you not to do this is because you can use that water. This water can be used neither less nor more than for your plants. By watering the flowers with egg water you will help them grow better and be more beautiful. So do not throw it away with boiled egg water

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *