Ai nuk është inxhinier, por bëri vetë shpikje për fermen e tij. Fermerë të zgjuar. (VIDEO)

Ai nuk është inxhinier, por bëri vetë shpikjen e tij. Fermerë të zgjuar.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *