Një fermë moderne nga Norvegjia- mjelja e lopëve, ushqimi dhe kujdesi ndaj tyre (VIDEO)

Shikojeni këtë fermë moderne nga Norvegjia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *