Plehërimi pranveror i Arres (VIDEO)

Shikojeni mënyren e plehërimit pranveror të arrave. Plehërimi në këtë kohë rekomandohet të bëhet me KAN 27%.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *