Roboti autonom për vjeljen e domates (VIDEO)

Testimi në terren i robotit të mbledhjes së domates me ngurtësi të ndryshueshme në të mbjellat e domateve komerciale në Shanghai, Kinë në janar 2019. Testet e bëra në stacionin kërkimor bujqësor Sunqiao në Pudong, Shanghai.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *