Plehërimi i hardhis së rrushit me makina moderne (VIDEO)

Shikoni si bëhet plehërimi i vreshtit me pleh organik

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *