Mihja (prashitja) dhe trajtimi fitosanitar i vreshtit (VIDEO)

Shikon këtë makinë pëefekte për mihjen e vreshtit

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *