Një fermë moderne me sistem të hapur me lopë të races Jersey (VIDEO)

Shikojeni këtë fermë moderne me sistem të hapur

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *