Ferma e lopëve me sistem robotik për mjelje (VIDEO)

Shikojeni këtë prezantim të një ferme moderne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *