Si të ndërtohet një serë e vogël nga polietileni në kopsht (VIDEO)

Në këtë video ne ju tregojmë se si të ndërtoni një politunel nga Premier Polytunnels në MB.
Klientët tanë shpesh pyesin: “A do të jem në gjendje të ndërtoj politunelin tim?” Përgjigja është po, do ta bëni! Ndërtimi i një polinuneli në kopshtin tuaj ose në ndarjen tuaj me të vërtetë është një punë me dy persona, prandaj ftojeni një mik të gatshëm të bashkohet me ju dhe të ngecë brenda. (Ndërtimi i politunaleve më të mëdha tregtare mund të zgjasë më shumë dhe të kërkojë një palë duar shtesë).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *