Një fermë gjigante moderne nga Zelanda e Re (VIDEO)

Shikoni si punohet pa dallim gjinie në këtë fermë moderne në Zelanden e Re

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *