Ferma vertikale për kultivimin e bimëve (VIDEO)

Aeroponics rrit frutat dhe perimet më shpejt, më lirë dhe më mirë.

Bujqësia vertikale me Kopshtet e Kullave është në ‘rritje’ dhe me të drejtë. Ju mund të rritni një shumëllojshmëri të bimëve pa tokë dhe 90% më pak ujë. Gjithashtu kërkon 10 herë më pak hapësirë kështu që mund të bësh shumë më tepër në një zonë më të vogël. Kjo do të thotë të rritesh lehtësisht bimë të freskëta, fruta, perime dhe lule brenda dhe jashtë. Dhe për shkak se gjithçka është rritur dhe zgjedhur e freskët, aroma është e pabesueshme!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *