Koshereja e bletëve që mund të mbahet brenda në shtëpi (VIDEO)

BEEcosystem është një ekosistem bletësh për shtëpinë tuaj. Mbajtja e bletëve në shtëpinë tuaj ndihmon në edukimin e njerëzve për bletët dhe ofron një zgjua për ta, e cila nga ana tjetër ndihmon mjedisin. Bletët janë të lira të lëvizin brenda dhe jashtë kosheres përmes një gete dritareje. Njësia është plotësisht e sigurt kur instalohet në mënyrë korrekte dhe ka një menteshë sigurie automatike të mbushur me sustë për të parandaluar ndonjë aksident.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *