Ferma gjigante e cila i mban lopët e lira në një sipërfaqe prej 1500 hektarë (VIDEO)

Ferma gjigante e cila i mban lopët e lira në një sipërfaqe prej 1500 hektarë:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *