Lërimi me një plug para dhe një pas (VIDEO)

Shikojeni këtë traktor se si lëron me dy plugj në të njëjten kohë:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *