Këto lopë japin 60 litra qumësht gjatë dites dhe rreth 12.000 litra gjatë laktacionit (VIDEO)

Shikoni këto lopë qumështore të cilat japin sasi të mëdha të qumështit:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *