Karroca e parë me motor (VIDEO)

Shikojeni karrocen e cila lëvizë me anë të motorit:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *