Mjelja e lopëve në një fermë moderne (VIDEO)

Mjelja e lopëve, kujdesi ndaj tyre dhe disa makina bujqësore moderne:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *