Lërimi ekstrem në thellësi 2.4 metra, bëhet për…(VIDEO)

Shikojeni lërimin ekstrem në thellësi 2.4 metra! Ky lërim bëhet për përgatitjen e tokes për mbjelljen e pemishteve dhe vreshtave.


 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *