Bemad GreenCargo + Joskin Tornado 3 në aksion (VIDEO)

Shikojeni këtë makinë e cila e bënë ngarkimin dhe shpërndarjen e plehut organik:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *