Vjelja e qershisë dhe linja e paketimit të saj (VIDEO)

Shikoni si bëhet vjelja e qershisë me dorë dhe me makinë, si dhe linjen e paketimit të saj:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *