Kultivimi i Çajit të Gjelbër, vjelja dhe procesimi (VIDEO)

Shikoni si bëhet kultivimi i Çajit të Gjelbër, vjelja dhe procesimi i tij:

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *