Vjelja e preimeve të mbuluara nga bora (VIDEO)

Bora në kopshtin e perimeve nuk do të thotë fundi fundi i tyre. Bora do të izolojë perimet nga temperaturat e ngrirjes dhe do t’i mbrojë ato deri në vjelje. Një ngricë ose ngrirje do të sjellë më shumë dëm në perimet sesa bora.

Karrotat, rrepat, lakrat e Brukselit dhe lakra, mund të vjelen edhe pasi mbulohen nga bora. Qepët mund të qëndrojnë në kopsht nën borë nëse kanë një shtresë mbrojtëse me mulq në mes. Perimet do të kenë shije më të ëmbël pasi të mbulohen nga bora.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *