Një fermë moderne me lopë qumështore (VIDEO)

Shikojeni si funksionon një fermë moderne, si bëhet mjelja e lopëve dhe ushqyerja e tyre:

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *