Kultivimi i Kungujve Gjigant (VIDEO)

Kungujt gjigant janë një aktraksion shumë interesant dhe shfaqen në festivale të ndryshme, ku fermerët garojn në mes vete se cili ka kultivuar kungullin më të rëndë. Këta kunguj mund të arrijnë peshën deri mbi 900 kg.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *