Fermeri që kultivon bimë medicinale dhe aromatike (BMA)

Eksperiment me bimet medicinale në fshatin Prodan është projekti i zhvilluar nga fermeri Albi Jorgji që mbajti me pune 15 individe!

Gjatë periudhes së COVID 19 në jug lindje të Shqipërise në lartësine 1050 mbi nivelin e detit u mbodhen dhe u kultivuan 25 dylym (1 dylym-1000m2) me bimë medicinale “mëllagë e eger në fshatin Prodan. Gjatë mbjelljes dhe deri në mbledhje u punësuan 15 individë pjesa më e madhe femra. U mbollen 25 dylym nga të cilat u prodhuan 5000 kg mase të njome ose ndryshe 1000 kg mase të thatë që i bie mesatarisht 12 000 euro. Bashkia e qytetit ka premtuar se do siguroj fermeret e rinj ne Kolonje dhe do te ndihmoj të gjithe ata fermer që do mbjedhin Bime Medicinale dhe Aromatike!You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *