PSE NJË MOLLË E PRISHUR PRISH TËRË SHPORTËN? (VIDEO)

PSE NJË MOLLË E PRISHUR PRISH TËRË SHPORTËN?

Të gjitha bimët prodhojnë pak etilen gjatë ciklit të tyre të jetës. Prodhimi i etilenit mund të rritet deri në 100 herë ose më shumë gjatë fazave të veçanta – për shembull në përgjigje të një plage.

Egjiptianët e lashtë i prisnin fiqtë për të rritur pjekjen e tyre, pasi etileni i prodhuar nga indi i frutave të dëmtuar shkaktoi pjekjen. Në mënyrë të ngjashme, kinezët e lashtë digjnin temjan në dhoma të mbyllura me dardha të ruajtura, sepse etileni lirohej si një nënprodukt i temjanit që digjej.

Thënia, ” një mollë e keqe mund të prishë tërë shportën”, bazohet në çlirimin e etilenit nga mollët e kalbura, e cila përshpejton pjekjen e mollëve të tjera rreth asaj që kalbet.

Gazi etilen përdoret në treg për të pjekur frutat pasi të jenë vjelur. Frutat, të tilla si domate, banane dhe dardhë vjelën pak para fillimit të pjekjes (zakonisht në një fazë të fortë, të gjelbër).

Kjo lejon kohën që frutat të ruhen dhe të transportohen në vende të largëta. Sapo fruti të arrijë në destinacion, pjekja kryhet në kushte të kontrolluara.

Kjo zakonisht kryhet në dhomat e pjekjes të ndërtuara posaçërisht, me temperaturë optimale të pjekjes, lagështirë dhe përqendrim etileni. Këto kushte të veçanta bëjnë që fruti të piqet me një shpejtësi të qëndrueshme.

Në supermarkete, ju mund të hasni në këto fruta si “Gati të Pjekur”. Zakonisht, përqendrime të ulëta të etilenit përdoren komercialisht për pjekjen e frutave, sepse kjo është gjithçka që duhet për të stimuluar përgjigjen natyrore të pjekjes së frutave.

Në kohën që fruti i trajtuar me etilen arrin te konsumatori, etileni i aplikuar komercial është zhdukur, dhe fruti po prodhon etilenin e tij. Si etileni ashtu edhe një tjetër agjent pjekjeje i përdorur gjerësisht, jasmonati metil, raportohet të jenë jo toksikë për njerëzit; megjithatë, ato janë relativisht të shtrenjta.

Në videon më posht mund ta shikoni si bëhet kalbja e mollës:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *