Sqarim rreth pagesave të subvencioneve!

Të nderuar fermerë, këtë javë po fillojmë pagesat e subvencioneve. Do të merrni DY pagesa! Fillimisht i përfundojmë pagesat e para për të gjithë bujqit, pastaj kthehemi i realizojmë pagesat e dyta, që të jemi fer ndaj të gjithë bujqve.
P.sh. tek bletët, do të merrni një pagesë 15 euro dhe pastaj pagesën e dytë 15 euro, total 30 euro. Për grurin pagesa e parë 150 euro, pastaj pagesa e dytë edhe 150 euro, total 300 euro. Për dele pagesa e parë 20 euro, pagesa e dytë 10 euro, total 30 euro. Për krerë të lopëve, pagesa e parë 85 euro (sipas programit të rregullt) dhe pagesa e dytë 55 euro, gjithsej 140 euro. Etj. Ka shkruajtur Ministri Mustafa ne facebook.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *