Komuna e Prishtinës subvencione për fermerët!

Drejtoria e Bujqësisë ka hapur thirrjen për aplikim për subvencione të ndara në të gjitha kategoritë që do të përkrahen fermerët e Prishtinës.

-Blegëtoria me 150,000.00 €
-Bletaria me 50,000.00 €
-Pemëtaria me 70,000.00 €
-Perimtarisë 20,000.00€
-Shpezëtarisë 40,000.00€

Thirrja për aplikim do të jetë e hapur nga 20 Tetor deri më 03 Nëntor 2020.
Hollësitë i gjeni në vegëzën: https://bit.ly/2IOQUGv

Suksese!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *